* dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi materiału