Regulamin strony

REGULAMIN STRONY DOMARTSTYL.COM
I. Informacje podstawowe
I.1. Strona www.domartstyl.com (zwany dalej „Stroną”) jest prowadzony przez:

DOM-ART-STYL SP. Z O. O.
Jaśminowa 28, Chojęcin-Szum
63-640 Bralin
NIP 619-203-53-73
Regon 367405416

I.2 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
– Konsument – osoba dokonująca zakupu w DomArtStyl produktów prezentowanych na Stronie w celu niezwiązanym z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową
– Kupujący – każda osoba dokonująca zakupu produktów w DomArtStyl prezentowanych na stronie.
I.3 O cenach produktów informuje handlowiec.
Droższe tkaniny za dopłatą ustaloną z handlowcem.

II. Sposoby składania zamówień
II.1 Kupujący może składać zamówienia na produkty prezentowane na Stronie drogą mailową – zakładka kontakt.
UWAGA! Zmiany do złożonych zamówień można składać do 24 godzin od złożenia zamówienia!
II.2 Dane osobowe Kupujących będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji
zawartej umowy, chyba że Kupujący udzieli zgody na wykorzystywanie swoich
danych osobowych również w innych celach.

III. Płatności

III.1 Kupujący ma możliwość dokonania płatności za zakupione produkty w
następujący sposób:
– gotówką podczas odbioru osobistego
– przelewem lub kartą kredytową przy przesyłce kurierem
– podczas odbioru produktów przy przesyłce kurierem
UWAGA: O cenach dostawy informuje handlowiec.
III.2 Wpłat należy dokonywać na poniższe konto:
DOM-ART-STYL SP. Z O. O.
Jaśminowa 28, Chojęcin-Szum
63-640 Bralin
ALIOR BANK PL 22 2490 0005 0000 4530 9835 6910

IV. Zwroty towarów
IV.1 Konsument ma prawo do zwrotu zakupionego produktu w ciągu 14 dni od
jego otrzymania. W tym celu Konsument powinien w tym terminie złożyć
oświadczenie o odstąpieniu od umowy i odesłać zakupiony produkt.
Zwrotowi podlega uiszczona cena produktu.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły,
ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu.
Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia
wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
IV.2 Jednakże możliwość zwrotu nie przysługuje między innymi w przypadku
zakupu produktów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym
przez niego oświadczeniu. W szczególności bezwarunkowemu zwrotowi w ciągu 14 dni nie podlegają artykuły produkowane pod konkretne zamówienie klienta (meble o
określonym przez Konsumenta modelu, typie drewna, kolorze drewna, kolorze
obicia). Informacja o tym, że produkt będzie wyprodukowany zgodnie z
właściwościami określonymi przez Kupującego, i w związku z tym wyłączona jest
możliwość zwrotu zakupionego produktu w ciągu 14 dni, jest zamieszczana w
systemie transakcyjnym przed złożeniem zamówienia.
Ponadto możliwość zwrotu produktu w ciągu 14 dni nie przysługuje w przypadku opisanym w
art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, to jest:
– świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
– dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach
danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
– umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu
cen na rynku finansowym,
– świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot
ulega szybkiemu zepsuciu,
– dostarczania prasy,
– usług w zakresie gier hazardowych.
IV.3 Szczegółowe prawa i obowiązki związane ze zwrotem towarów określa
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. wraz z jej
późniejszymi zmianami.

V. Reklamacje
V.1 DomArtStyl odpowiada przed Konsumentem za ujawnione w ciągu 2 lat od dnia
zakupu wady produktów (niezgodność z umową).

V.2 W razie wykrycia wad w zakupionych produktach Konsument ma prawo do
złożenia reklamacji, w tym celu powinien poinformować DomArtStyl o wadach najpóźniej
w ciągu 2 miesięcy od ich wykrycia i odesłać do Sklepu wadliwe produkty. Konsument może
żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo
wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych
kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową
oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności,
na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
V.3 DomArtStyl odpowiada na reklamację w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania poprzez
wysłanie odpowiedzi listem poleconym, lub w inny sposób, określony przez strony.
V. 4 Szczegółowe prawa i obowiązki stron wynikające z reklamacji z tytułu
niezgodności z umową określa Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. wraz z jej
późniejszymi zmianami.
V. 5 Kupującym niebędącymi Konsumentami produktów prezentowanych na stronie udziela dwuletniej gwarancji
producenta lub importera, chyba że co innego wynika ze szczegółowego opisu
produktu w systemie transakcyjnym.
V.6 Wszelkie żądania reklamacyjne można wysyłać pisemnie na adres Strony
mailem: reklamacje@domartstyl.pl

VI. Rękojmia
VI.1 Strony wyłączają możliwość stosowania rękojmi, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej.

VII. Postanowienia końcowe
VII.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie
przepisy prawa powszechnego, w razie kolizji przepisów, pierwszeństwo mają
postanowienia korzystniejsze dla Kupującego

VIII. Wykorzystanie zdjęć przez firmę DomArtStyl.
Kupujący będący przedsiębiorcą, który nabywa oferowane przez Sprzedawcę towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zezwala Sprzedawcy na nieodpłatne wykorzystanie do celów promocyjnych fotografii zakupionych artykułów. Niniejsza zgoda dotyczy fotografii do których przysługują Kupującemu autorskie prawa osobiste i majątkowe, ewentualnie prawo do ich rozpowszechnia wynika z uzyskanej licencji.
IX. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies
Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności znajdują się w Stopce informacyjnej: Polityka prywatności”.
Meble o niestandardowych wymiarach podlegają indywidualnej wycenie- prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Termin wykonania mebli na wymiar wynosi około 26 dni roboczych. Wymagana jest wpłata zaliczki minimum 30% wartości zamówienia.
Termin realizacji zamówień na inne meble wynosi około 24 dni roboczych.
W ZAMÓWIENIACH NIESTANDARDOWYCH WYMAGANA WPŁATA NA KONTO
W DUŻYCH ZAMÓWIENIACH – WYMAGANA WPŁATA ZALICZKI MIN. 30%
Uwaga!!!
W przypadku zmiany terminu dostawy przez kupującego/zamawiającego, firma DomArtstyl nalicza opłatę za magazynowanie i przechowanie mebli w kwocie 1zł netto od mebla za dobę. Koszty te nie podlegają zwrotom i są pobierane tylko i wyłącznie w przypadku zmiany terminu dostawy/odbioru przez kupującego/zamawiającego.
Wybarwienia drewna i kolorystyka tkanin:

Kolory przedstawione na zdjęciach i w próbnikach są kolorami poglądowymi i mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od ustawień monitora. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Meble produkowane są z naturalnego drewna, którego cechą jest niepowtarzalna struktura. Nogi i podłokietniki w tym samym meblu mogą mieć różne układy słojów oraz barwy, co może mieć wpływ na nasycenie barw kładzionej bejcy. Różnice te są naturalną cechą drewna związana z różnorodnością struktury, usłojenia i koloru drewna i nie są wadą. Powtarzalność koloru oraz usłojenia pozwalają uzyskać jedynie okleiny PCV oraz forniry. Dlatego, zwracamy uwagę na możliwość wystąpienia różnic w odcieniach bejcy, szczególnie przy zamówieniu kolejnego mebla do zestawu. Dodatkowo widziany na ekranie odcień bejcy zależy od klasy i jakości monitora.

W przypadku domawiania kolejnych wyrobów zastrzegamy możliwość wystąpienia różnic w kolorach metalowych podstaw, wybarwień drewna oraz materiałów obiciowych, ze względu na różne ich partie. Możliwe jest również wystąpienie zmian w wymiarach produktu, materiałach stosowanych do produkcji, elementach ozdobnych i ruchomych oraz innych, wynikających z konieczności wyeliminowania wad mebla.

Metalowe ramy nie są całkowicie gładkie, jednolite. Mogą być widoczne łączenia spawów a na powierzchni występować nierówności, czy drobne wady struktury.

Napisz do Nas Messenger Logo