REGULAMIN STRONY DOMARTSTYL.COM
I. Informacje podstawowe
I.1. Strona www.domartstyl.com (zwany dalej „Stroną”) jest prowadzony przez:

Piotr Śniegocki DomArtStyl
63-600 Kępno
Szklarka Mielęcka 7
NIP 619-155-52-19
Regon 250987964

I.2 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
– Konsument – osoba dokonująca zakupu w DomArtStyl produktów prezentowanych na Stronie w celu niezwiązanym z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową
– Kupujący – każda osoba dokonująca zakupu produktów w DomArtStyl prezentowanych na stronie.
I.3 O cenach produktów informuje handlowiec.
Droższe tkaniny za dopłatą ustaloną z handlowcem.

II. Sposoby składania zamówień
II.1 Kupujący może składać zamówienia na produkty prezentowane na Stronie drogą mailową – zakładka kontakt.
UWAGA! Zmiany do złożonych zamówień można składać do 24 godzin od złożenia zamówienia!
II.2 Dane osobowe Kupujących będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji
zawartej umowy, chyba że Kupujący udzieli zgody na wykorzystywanie swoich
danych osobowych również w innych celach.

III. Płatności

III.1 Kupujący ma możliwość dokonania płatności za zakupione produkty w
następujący sposób:
– gotówką podczas odbioru osobistego
– przelewem lub kartą kredytową przy przesyłce kurierem
– podczas odbioru produktów przy przesyłce kurierem
UWAGA: O cenach dostawy informuje handlowiec.
III.2 Wpłat należy dokonywać na poniższe konto:
Dom-Art-Styl Piotr Śniegocki
Szklarka Mielęcka 7
63-600 Kępno
ALIOR BANK PL 74 2490 0005 0000 4500 5292 4089

IV. Zwroty towarów
IV.1 Konsument ma prawo do zwrotu zakupionego produktu w ciągu 14 dni od
jego otrzymania. W tym celu Konsument powinien w tym terminie złożyć
oświadczenie o odstąpieniu od umowy i odesłać zakupiony produkt.
Zwrotowi podlega uiszczona cena produktu.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły,
ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu.
Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia
wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
IV.2 Jednakże możliwość zwrotu nie przysługuje między innymi w przypadku
zakupu produktów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym
przez niego oświadczeniu. W szczególności bezwarunkowemu zwrotowi w ciągu 14 dni nie podlegają artykuły produkowane pod konkretne zamówienie klienta (meble o
określonym przez Konsumenta modelu, typie drewna, kolorze drewna, kolorze
obicia). Informacja o tym, że produkt będzie wyprodukowany zgodnie z
właściwościami określonymi przez Kupującego, i w związku z tym wyłączona jest
możliwość zwrotu zakupionego produktu w ciągu 14 dni, jest zamieszczana w
systemie transakcyjnym przed złożeniem zamówienia.
Ponadto możliwość zwrotu produktu w ciągu 14 dni nie przysługuje w przypadku opisanym w
art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, to jest:
– świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
– dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach
danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
– umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu
cen na rynku finansowym,
– świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot
ulega szybkiemu zepsuciu,
– dostarczania prasy,
– usług w zakresie gier hazardowych.
IV.3 Szczegółowe prawa i obowiązki związane ze zwrotem towarów określa
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. wraz z jej
późniejszymi zmianami.

V. Reklamacje
V.1 DomArtStyl odpowiada przed Konsumentem za ujawnione w ciągu 2 lat od dnia
zakupu wady produktów (niezgodność z umową).

V.2 W razie wykrycia wad w zakupionych produktach Konsument ma prawo do
złożenia reklamacji, w tym celu powinien poinformować DomArtStyl o wadach najpóźniej
w ciągu 2 miesięcy od ich wykrycia i odesłać do Sklepu wadliwe produkty. Konsument może
żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo
wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych
kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową
oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności,
na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
V.3 DomArtStyl odpowiada na reklamację w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania poprzez
wysłanie odpowiedzi listem poleconym, lub w inny sposób, określony przez strony.
V. 4 Szczegółowe prawa i obowiązki stron wynikające z reklamacji z tytułu
niezgodności z umową określa Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. wraz z jej
późniejszymi zmianami.
V. 5 Kupującym niebędącymi Konsumentami produktów prezentowanych na stronie udziela dwuletniej gwarancji
producenta lub importera, chyba że co innego wynika ze szczegółowego opisu
produktu w systemie transakcyjnym.
V.6 Wszelkie żądania reklamacyjne można wysyłać pisemnie na adres Strony
mailem: reklamacje@domartstyl.pl

VI. Rękojmia
VI.1 Strony wyłączają możliwość stosowania rękojmi, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej.

VII. Postanowienia końcowe
VII.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie
przepisy prawa powszechnego, w razie kolizji przepisów, pierwszeństwo mają
postanowienia korzystniejsze dla Kupującego

VIII. Wykorzystanie zdjęć przez firmę DomArtStyl.
Kupujący będący przedsiębiorcą, który nabywa oferowane przez Sprzedawcę towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zezwala Sprzedawcy na nieodpłatne wykorzystanie do celów promocyjnych fotografii zakupionych artykułów. Niniejsza zgoda dotyczy fotografii do których przysługują Kupującemu autorskie prawa osobiste i majątkowe, ewentualnie prawo do ich rozpowszechnia wynika z uzyskanej licencji.
IX.Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies
Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności znajdują się w Stopce informacyjnej: Polityka prywatności”.
Meble o niestandardowych wymiarach podlegają indywidualnej wycenie- prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Termin wykonania mebli na wymiar wynosi około 26 dni roboczych. Wymagana jest wpłata zaliczki minimum 30% wartości zamówienia.
Termin realizacji zamówień na inne meble wynosi około 24 dni roboczych.
W ZAMÓWIENIACH NIESTANDARDOWYCH WYMAGANA WPŁATA NA KONTO
W DUŻYCH ZAMÓWIENIACH – WYMAGANA WPŁATA ZALICZKI MIN. 30%
Uwaga!!!
W przypadku zmiany terminu dostawy przez kupującego/zamawiającego, firma DomArtstyl nalicza opłatę zamagazynowanie i przechowanie mebli w kwocie 1zł netto od mebla za dobę.Koszty te nie podlegają zwrotom i są pobierane tylko i wyłącznie w przypadku zmiany terminu dostawy/odbioru przez kupującego/zamawiającego.
Wybarwienia drewna i kolorystyka tkanin:

Kolory przedstawione na zdjęciach i w próbnikach są kolorami poglądowymi i mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od ustawień monitora. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Kolory bejc są orientacyjne, realny kolor może odbiegać odcieniem.
Drewno jest materiałem naturalnym poszczególne elementy
drewniane mebla mogą różnić się od siebie układem słojów,
co może mieć wpływ na nasycenie barw kładzionej bejcy; dodatkowo widziany na ekranie odcień bejcy zależy od klasy i jakości monitora.