Ze względu na ciągły wzrost cen surowców produkcyjnych zdecydowaliśmy się na wprowadzenie podwyżki cen sprzedaży naszych produktów. Zmiana cennika nastąpi dla wszystkich zamówień przyjętych po 30.09.2021r. Prosimy o aktualizację cen.